ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 30 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. สุรินทร์ เขต 2 30 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านกระโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 25 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 20 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สุรินทร์ เขต 2 20 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 15 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 10 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน