ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านปอหมัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน