ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน