ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบะ สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเบิด สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านกาพระ สพป. สุรินทร์ เขต 2 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 59 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. สุรินทร์ เขต 2 59 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านระหาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนทราย สพป. สุรินทร์ เขต 2 55 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 54 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 44 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านปอหมัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 31 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน