ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วง โนนตาล สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านช่อง สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 2 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 61 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน