ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไพรขลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน