ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 61 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 61 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 7  
11 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 7  
12 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 7  
13 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 7  
14 โรงเรียนบ้านกระโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน