ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางกระจับ สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านระเวียง สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนายม สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านช่อง สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองพิมาน สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 2 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคำผง สพป. สุรินทร์ เขต 2 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านจันทร์งาม สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน