ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกาพระ สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปอหมัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน