ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วง โนนตาล สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาวอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกาพระ สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขุมดิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบะ สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านยางกระจับ สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 11  
15 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน