ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกระโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป. สุรินทร์ เขต 2 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 62 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน