ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไพรขลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน