ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเซียงซิน โนนดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุตาโสม สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วงมูล สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านโสมน สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน