ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางกระจับ สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนโก สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเซียงซิน โนนดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 80.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน