ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 70.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 67.25 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 65.5 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 65.25 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 60.25 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 56 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต 2 55.75 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 52.25 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน