ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 80.09 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 2 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 71.84 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผำ สพป. สุรินทร์ เขต 2 68.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 59.84 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 56.84 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 56.09 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง สพป. สุรินทร์ เขต 2 55 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วงหมาก สพป. สุรินทร์ เขต 2 54.75 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านยางชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 54.59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต 2 53.75 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 53.05 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สพป. สุรินทร์ เขต 2 53 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 51.34 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 38.42 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน