ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 69 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 69 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 69 ทองแดง 11  
15 โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน