ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกระโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 9  
13 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 9  
14 โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน