ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 สพป. สุรินทร์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำผง สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน