ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านขุมดิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน