ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านกระโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน