หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านละมงค์ อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง 07 6 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละมงค์ อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง 07 6 พ.ย. 2557 13.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละมงค์ อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง 07 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านละมงค์ เต๊นท์สนาม1 ห้อง 08 6 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละมงค์ เต๊นท์สนาม2 ห้อง 09 6 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละมงค์ เต๊นท์สนาม2 ห้อง 09 7 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านละมงค์ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 06 6 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละมงค์ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 06 7 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละมงค์ เวทีโรงอาหาร ห้อง 03 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละมงค์ เวทีโรงอาหาร ห้อง 03 7 พ.ย. 2557 13.00-16.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านละมงค์ อาคารกองอำนวยการ ห้อง 04 6 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละมงค์ เวทีโรงอาหาร ห้อง 03 6 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละมงค์ อาคารกองอำนวยการ ห้อง 04 7 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านละมงค์ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 05 6 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละมงค์ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 05 7 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละมงค์ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 02 7 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละมงค์ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 01 7 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน www.surin3.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]