หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายสำรองไกรเพชร   0844971456
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/นักบินน้อย นายชำนาญ ภคะวา/นิภา แสนสุข   0897758648/08170942
3 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วืทยาศาสตร์ นิภา แสนสุข   0817094211
4 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง การงานอาชีพ นายสุภักดิ์ สุภาลักษณ์   0881072385
5 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ กิจกรรมท้องถิ่น นายชำนาญ ภคะวา   0897758648
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาษาไทย นางพัฒนา คำผุย   0885831799
7 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ศิลป/การศึกษาพิเศษ นายบัญญัติ โอษฐงาม   0897711892
8 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สังคมศึกษา / ปฐมวัย นายสมโพธิ์ มิฆเนตร/นางสาวกัญญา สุขสบาย   0862453518
9 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ คอมพิวเตอร์/ภาษาต่างประเทศ นายจำรัส สอนกล้า/นายกระแส มิฆะเนตร   0819763279/089722329

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]