หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง COM 3 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 08.00-09.00 น.รายงานตัวและลงโปรแกรม
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง ห้อง COM 1 18 ก.ค. 2558 09.00-11.00 รายงานตัว 08.00-09.00 น.
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ หอประชุม อบจ. ชั้น ล่าง ห้อง ใต้ถุนโล่ง 18 ก.ค. 2558 09.00 08.00-09.00 น. รายงานตัว
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง ห้อง COM 2 18 ก.ค. 2558 09.00-14.00 รายงานตัวลงโปรแกรม 08.00-09.00 น.
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง ห้อง COM 2 18 ก.ค. 2558 14.00-17.00 รายงานตัวลงโปรแกรมเวลา 13.00-14.00 น.
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น ล่าง ห้อง COM 3 18 ก.ค. 2558 09.00-14.00 รายงานตัวลงโปรแกรมเวลา 08.00-09.00 น.
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง ห้อง COM 2 18 ก.ค. 2558 09.00-14.00 รายงานตัวลงโปรแกรมเวลา 08.00-09.00 น.
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น ล่าง ห้อง COM 3 18 ก.ค. 2558 14.00-17.00 รายงานตัวลงโปรแกรม เวลา 13.00-14.00 น.
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง ห้อง COM 2 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวลงโปรแกรม เวลา 08.00-09.00 น.
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง ห้อง COM 1 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวลงโปรแกรมเวลา 08.00-09.00 น.
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง ห้อง COM 2 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวลงโปรแกรมเวลา 08.00-09.00 น.
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น ล่าง ห้อง COM 3 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวลงโปรแกรมเวลา 08.00-09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]