หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องประชุม อบจ. ชั้น ล่าง ห้อง ลานโล่ง 18 ก.ค. 2558 08.30-11.30 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องประชุม อบจ. ชั้น ล่าง ห้อง ลานโล่ง 18 ก.ค. 2558 08.30-11.30 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง GTX 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง GTX 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]