หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 1 ศรีณรงค์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 18 ก.ค. 2558 09.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 1 ศรีณรงค์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 18 ก.ค. 2558 09.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 1 ศรีณรงค์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 18 ก.ค. 2558 09.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 2 หนองโตงพัฒนา 18 ก.ค. 2558 09.00
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 2 หนองโตงพัฒนา 18 ก.ค. 2558 09.00
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 2 หนองโตงพัฒนา 18 ก.ค. 2558 09.00
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 2 หนองโตงพัฒนา 18 ก.ค. 2558 09.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 4 เชียงปุม ชั้น 2 ห้อง com 1 18 ก.ค. 2558 09.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 4 เชียงปุม ชั้น 2 ห้อง com 2 18 ก.ค. 2558 09.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 5 ศรีจุมพล ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 18 ก.ค. 2558 09.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 5 ศรีจุมพล ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 18 ก.ค. 2558 09.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 5 ศรีจุมพล ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 18 ก.ค. 2558 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]