หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   18 ก.ค. 2558   19 ก.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 ก.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดมปฐมวัย 19 ก.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 2 หลังอาคาร 1 (สนามตะกร้า) 19 ก.ค. 2558 13.00-16.30
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 2 หลังอาคาร 1 (สนามตะกร้า) 19 ก.ค. 2558 13.00-16.30
3 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 2 หลังอาคาร 1 (สนามตะกร้า) 19 ก.ค. 2558 08.30-12.00
4 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 2 หลังอาคาร 1 (สนามตะกร้า) 19 ก.ค. 2558 08.30-12.00
5 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 3 หน้าอาคาร 2 (สนามวอลเลย์บอล) 19 ก.ค. 2558 08.30-12.00
6 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 4 ด้านข้างอาคาร 4 19 ก.ค. 2558 13.00-16.30
7 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 3 หน้าอาคาร 2 (สนามวอลเลย์บอล) 19 ก.ค. 2558 08.30-12.00
8 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 4 ด้านข้างอาคาร 4 19 ก.ค. 2558 13.00-16.30
9 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 3 หน้าอาคาร 2 (สนามวอลเลย์บอล) 19 ก.ค. 2558 13.00-16.30
10 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 3 หน้าอาคาร 2 (สนามวอลเลย์บอล) 19 ก.ค. 2558 13.00-16.30
11 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 4 ด้านข้างอาคาร 4 19 ก.ค. 2558 08.30-12.00
12 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 5 หน้าห้องสมุด 19 ก.ค. 2558 13.00-16.30
13 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 4 ด้านข้างอาคาร 4 19 ก.ค. 2558 08.30-12.00
14 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 5 หน้าห้องสมุด 19 ก.ค. 2558 13.00-16.30
15 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 5 หน้าห้องสมุด 19 ก.ค. 2558 08.30-12.00
16 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 5 หน้าห้องสมุด 19 ก.ค. 2558 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 1 19 ก.ค. 2558 09.00-12.00
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 1 19 ก.ค. 2558 09.00-12.00
3 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 1 19 ก.ค. 2558 13.00-16.00
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 1 19 ก.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ห้องประชุม 19 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง เต็นท์หน้าอาคาร 2 19 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ระเบียงชั้นล่าง อาคาร 1, 2 19 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง อาคารเอนกประสงค์ 2 19 ก.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ระเบียงชั้นล่าง อาคาร 3 19 ก.ค. 2558 09.00 - 11.00 น.
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง เต็นท์หน้าอาคาร 4 19 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
7 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง เต็นท์หน้าอาคาร 4 19 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง เต็นท์หน้าอาคาร 2 19 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง อาคารเอนกประสงค์ 1 19 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]