สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระดาน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุชาติ  บุญเหมาะ
 
1. นางหยาดทิพย์  ภูมิสิริปรานี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณภัทร  การนา
2. เด็กหญิงรัตติญา  แสวงวงศ์
 
1. นางวิไลวรรณ  นพพิบูลย์