สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตรำดม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พ่อค้า
 
1. นางอัจฉราลักษณ์  นามพูน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงทองเงิน  แสนมี
2. เด็กชายธเนศ  จารัตน์
 
1. นางอัจฉราลักษณ์  นามพูน
2. นางสาวกัลยวรรธน์  ประดุจชนม์