สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชชนะ  สารนิม
2. เด็กชายชินวัตร  จันทร์ศิริ
3. เด็กชายธนภูมิ  สาสังข์
4. เด็กหญิงนภัสสร  บกน้อย
5. เด็กชายนรินทร์   สมนึก
 
1. นายธนศิลป์  จงมั่งคั่ง
2. นางสาวสุทธาสินี  โอฐงาม