สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.333 ทอง 12 1. เด็กหญิงนันธิดา  มีรัส
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลาบุตร
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ดีพร้อม
 
1. นางสาวอรวี  อินทร์นุช
2. นางสาวกันยา  จันทร์เทศ