สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะบัล สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.333 ทอง 10 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลืมพิศ
2. เด็กหญิงปานปรียาน์  มุลาลิน
3. เด็กหญิงอลิศรา  ชูศิริ
 
1. นางเครือวัลย์  ขันทอง
2. นางอารีย์  นภาคเวชน์