สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะบัล สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.2 เงิน 10 1. เด็กชายรศิกร  สติมั่น
2. เด็กหญิงวิภาวดี  แพงมี
 
1. นางอารีย์  นภาคเวชน์
2. นางทองพูล  โภคทรัพย์