สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตั้งใจ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหมือนคิด
2. เด็กหญิงนันทญา  บุญครอง
3. เด็กหญิงโชติกา  จรประไพ
 
1. นางเบญญา  แสนกล้า
2. นางจินตนา  ริ้วแดง