สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตากวน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายดาราเทพ  ทองแม้น
 
1. นางสาวพัชลิดา  กิ่งแก้ว
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72.25 เงิน 5 1. เด็กชายชุมพลชัย  มณีศรี
2. เด็กหญิงเมฆลา  จามชาติ
 
1. นายชาญชัย  สุขสมาน
2. นางอรุณี  ยืนยาว