สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตากูก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.83 ทองแดง 6 1. เด็กชายพันกร  ภรรยาทอง
2. เด็กชายสิริชัย  ริ้วทอง
 
1. นางสาวศุภาลักษณ์  จันทร์แดง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายพนา  พจนกวิน
2. เด็กชายอนุศักดิ์  ขาวงาม
 
1. นางสาวศุภาลักษณ์  จันทร์แดง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายพรอินทร์  ขาวงาม
2. เด็กชายสมเกียรติ  บูรณ์เจริญ
 
1. นางรุ่งทิวา  ชาวนา
2. นายบัณฑิต  ชาวนา