สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาเปาว์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัญญา  สุขยานุดิษฐ์
 
1. นายวีรพงศ์  งามยิ่ง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายสุธิมนต์  มาลัย
 
1. นางสาวประไพ  ธุรานุช
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัทนันท์  มีสติ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ฉุนกล้า
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ใจดี
 
1. นางสาวประไพ  ธุรานุช