สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73.56 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์โตทอง
2. เด็กชายธีรวัตร  เหมือนชอบ
 
1. นายวิสุทธิ์  บุญขาว
2. นายเอกชัย  เหมือนชอบ