สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตำปูง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ถือชัย
2. เด็กหญิงวีรยา  พูนเฉลียว
 
1. นางญาณี  ชูวา
2. นางนิภา  ชาญเมืองปัก