สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตำปูง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เอนูนารี
2. เด็กหญิงปรีณาพรรน  ยงคง
 
1. นางญาณี  ชูวา
2. นางดาริกา  สนุกแสน