สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รสปิตุพงศ์
 
1. นางสาวจิรวดี  กระแสโสม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงธนพร  ชูแก้ว
 
1. นางสาวจิรวดี  กระแสโสม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  โสฬส
 
1. นางสาวจิรวดี  กระแสโสม
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจีรวุฒิ  ดุจพันธ์
2. เด็กหญิงภาวิณี  จันทร์กล้า
 
1. นางชนากานต์  สะอาดยิ่ง
2. นางสาวศิริพร  มีโชค