สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งนาค สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริสุข
 
1. นางดวงตา  มิตรอนุเคราะห์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรสุณีย์  ถะเกิงสุข
2. เด็กชายเกียรติชัย  กลิ่นน้อย
 
1. นายนิโรจน์  ดาศรี
2. นางสุธาดา  บุญเศษ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สิริสุข
2. เด็กชายสุนทร  ศิริสุข
3. เด็กชายอภิชาติ  ศิริสุข
 
1. นายนิโรจน์  ดาศรี
2. นางสุธาดา  บุญเศษ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงพรศิริ  สร้อยสูงเนิน
 
1. นางดวงตา  มิตรอนุเคราะห์