สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิชญา  นาสมใจ
 
1. นายบุญรอด  เกตุชาติ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรีชา  บุญเยี่ยม
 
1. นายบุญรอด  เกตุชาติ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อรชัย
 
1. นายบุญรอด  เกตุชาติ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82.25 ทอง 8 1. เด็กชายวรเชษฐ์   คำประเสริฐ
 
1. นายบุญรอด   เกตุชาติ