สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเทนมีย์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.84 ทองแดง 10 1. เด็กชายพีรณัฐ  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กชายศิริชัย  มะลิซ้อน
 
1. นางประยงค์  ประดับสุข
2. นางพีรพล  วงษ์กนก
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ใจหนึ่ง
 
1. นายประยงค์  ประดับสุข