สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.03 ทองแดง 11 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  คงใจดี
2. เด็กชายดนุพล  ดุนสุข
 
1. นางสาวจันทร์สาย  ถือกล้า
2. นางสาวฐิติพร  กาบจันทร์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายกมลเทพ  ประเมินชัย
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  ชูสง่า
 
1. นางสาวฐิติพร  กานจันทร์
2. นางสาวจันทร์สาย  ถือกล้า