สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงณิชกานต์   สมานกล้า
2. เด็กหญิงรัศมี   แก้วลอย
3. เด็กหญิงวีรณัฐ   บุญคำภา
4. เด็กหญิงศราทิพย์   บุญสมาน
5. เด็กหญิงสุวิมล   ดีสุด
 
1. นางทองพูน  ผลเกิด
2. นางกุราธินันท์  พงศ์อินทรสุทธิ์