สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประจวบสุข
2. เด็กหญิงอทิตยา  ก้านอินทร์
 
1. นายทวีศักดิ์  มะลิซ้อน
2. นางวิภารัตน์  สุจินพรัหม