สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเสือก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายจิรสิน  ไหมพรหม
2. เด็กชายปรเมฎฐ์   จุฑาจันทร์
3. เด็กชายปิติกร   ดวงดี
 
1. นางจิรายุส  มะโนชัย
2. นางจันฒนา  โปรยกลาง