สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนถ่อน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83.75 ทอง 9 1. เด็กหญิงธีมาพร  งามแพง
 
1. นางสาววนันท์พร  ทะเกิงลาภ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลทลี  ศรีแก้ว
 
1. นางนภาพร  โพธิ์ผา