สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนลี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.333 ทอง 10 1. เด็กหญิงอติกานต์   บัญชาเมฆ
2. เด็กหญิงเบญจพร   พันทุม
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   พันทุม
 
1. นายกิตติศักดิ์    สายยศ
2. นายสมบัติ   เจริญสุข